LIFEPOPWAT

Innowacyjna technologia oczyszczania wód z pestycydów w oparciu o system mokradeł

 

 

 

Czas trwania
01.01.2020 – 31.12.2023 (48 miesięcy)

Nr kontraktu
LIFE 18 ENV/CZ/000374 LIFEPOPWAT

Lider
Technical University of Liberec

Kierownik projektu w GIG
Zakład Ochrony Wód
dr inż. Grzegorz Gzyl
ggzyl@gig.eu

Partnerzy

  • Technical University of Liberec, Czechy
  • Aarhus University, Dania
  • DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram,
  • Główny Instytut Górnictwa,
  • Urząd Miejski w Jaworznie,
  • Photon Water Technology,
  • SERPOL, Francja

Opis projektu
Projekt LIFEPOPWAT bazuje na innowacyjnej technologii oczyszczania wód z pestycydów w oparciu o system mokradeł. Technologia ta jest bardziej stabilna w działaniu, nie wymaga bieżącej obsługi, a także jest tańsza od metod konwencjonalnych. Ponadto rozwiązanie to może być stosowane w lokalizacjach, gdzie dostęp do infrastruktury jest ograniczony. Technologia nosi nazwę "Wetland+" i opiera się na strefach reaktywnych zintegrowanych z terenami podmokłymi. W ramach projektu LIFEPOPWAT wybudowane zostaną dwie instalacje prototypowe, jedna w skali demonstracyjnej zlokalizowana w Hajek (CZ) oraz jedna w skali pilotowej umiejscowiona w Jaworznie (PL). Technologia w projekcie wdrażana jest na obszarach o wysokim stopniu zanieczyszczenia, jednak z powodzeniem sprawdzi się również w przypadku obszarów mniej zanieczyszczonych.

Dodatkowe informacje
https://cxi.tul.cz/lifepopwat/home 
https://twitter.com/lifepopwat
https://www.facebook.com/Lifepopwat-111702667072918/

 

 

+ 48-32-259-2000