RAFF

Ocena zagrożeń w zbiornikach końcowych kopalń odkrywkowych podczas wypełniania ich wodą

Koordynator projektu: POLTEGOR

Czas realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.05.2022r.

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. Przemysław Bukowski, prof. GIG
Zakład Geologii i Geofizyki
Tel: +32 259 2339

Partnerzy projektu:

 • POLTEGOR INSTYTUT INSTYTUT GORNICTWA ODKRYWKOWEGO,
 • VYZKUMNY USTAV PRO HNEDE UHLI AS (VUHU MOST), Republika Czeska 3.POLYTECHNEIO KRITIS (TUC), Grecja
 • INSTITUT NATIONAL DE L ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES INERIS (INERIS), Francja
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Grecja
 • THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, Wielka Brytania
 • GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
 • UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, Rumunia
 • PALIVOVY KOMBINAT USTI STATNI, Republika Czeska
 • CTL MACZKI-BOR SPOLKA AKCYJNA
 • SUBTERRA INGENIERIA, Hiszpania
 • SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, Rumunia

Opis projektu:

Projekt RAFF ma na celu zbadanie problemów związanych z powierzchniowymi zbiornikami wodnymi tworzonymi w wyeksploatowanych wyrobiskach po odkrywkowej eksploatacji górniczej surowców mineralnych, skalnych lub energetycznych.

Głównym celem naukowym projektu jest stworzenie metod optymalizacji procesów wypełniania zbiorników końcowych w odkrywkowych kopalniach oraz minimalizacji zagrożeń występujących podczas tego procesu. Przewiduje się również opracowanie rozwiązań technologicznych mających wpływ na ograniczenie zakresu robót ziemnych przy łagodzeniu nachyleń skarp oraz zminimalizowanie kosztów rekultywacji, a także skrócenie czasu przekazywania terenów poeksploatacyjnych do użytku oraz standardów postępowania przy projektowaniu rekultywacji i przy wyborze sposobu zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej.

Planuje się stworzenie spójnego systemu oceny zagrożeń w wyrobiskach końcowych kopalń odkrywkowych podczas ich rekultywacji, zarówno w kierunku rekultywacji wodnej, jak i w warunkach przywracania naturalnych warunków hydrodynamicznych po likwidacji eksploatacji i wypełnieniu wyrobiska końcowego materiałem skalnym i mineralnym.

Główne cele projektu związane są również z tworzeniem kompleksowych modeli które można wykorzystać do celów oceny ryzyka. Innowacyjne wyniki projektu przyczynią się do opracowania metodologii i wytycznych w celu poprawy aspektów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Projekt przeprowadzi badania in-situ, testy laboratoryjne i numeryczne oraz modelowanie fizyczne w celu osiągnięcia założonych celów.

Ostatecznie przewiduje się zwiększenie efektywności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw górniczych i działań zmierzających do przywrócenia wartości użytkowych terenom pogórniczym (tj. likwidowanym wyrobiskom).

 

 

+ 48-32-259-2000